Zapytaj o termin '
linia
Recepcja
ikona 602 393 770

Polityka Prywatności

Informacja o danych osobowych dla gości Ośrodka Wypoczynkowego KAROLINKA w Skorzęcinie


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:


§ 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH
Administratorem danych osobowych gości 
SYLTOM SYLWESTER TOMASZEWSKI Smółki 26 tel. 602 393 770; 62-840 Koźminek, e-mail: info@karolinkaskorzecin.pl NIP: 968-084-87-09 ,REGON: 365967179


§ 2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy o realizację usług noclegowych lub/i gastronomicznych, a także dla celów podatkowych oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń przez KAROLINKA w Skorzęcinie w związku ze szkodą wyrządzoną przez Gościa, lub obrony przed roszczeniami Gościa w stosunku do KAROLINKA w Skorzęcinie Ponadto KAROLINKA w Skorzęcinieprzetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na ternie Ośrodka.


§ 3. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa, pozyskanych przez KAROLINKA w Skorzęcinie jest umowa o świadczenie usług hotelarskich.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych jest usprawiedliwiony cel administratora.


§ 4. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, a także nasi pracownicy oraz podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi księgowe, prawne, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę.


§ 5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe będą przez Nas przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytej realizacji celów, o których mowa w pkt. 2, przez cały czas przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego lub do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy lub ostatecznego zakończenia postępowań związanych z roszczeniami i uprawnieniami wynikających z umowy.
Dane osobowe pozyskane z monitoringu mogą być udostępnione na żądanie odpowiednich służb i będą przetwarzane przez maksymalny okres 30 dni od daty ich rejestracji, a następnie zostaną trwale usunięte.


§ 6. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru kontaktowego telefonu, numeru dowodu jest wymogiem zawarcia umowy o usługi noclegowe. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Ośrodkowi zawarcie umowy o usługi noclegowe.


§ 7. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. KAROLINKA w Skorzęcinie udostępnia adres e-mail: info@karolinkaskorzecin.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.


§ 8. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.