Zapytaj o termin '
linia
Recepcja
ikona 602 393 770

Regulamin

Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego „Karolinka” w Skorzęcinie:

 1. Rezerwacji domku można dokonać tylko telefonicznie.

 2. Gwarancją rezerwacji jest wpłata zadatku. Pozostała należność płacona jest w dniu przyjazdu.

 3. Wpłata zadatku oznacza, iż najemca akceptuje regulamin i wyraża zgodę na warunki w nim zawarte. Płatności należy dokonać w ciągu 5 dni od dnia rezerwacji. W przypadku gdy dzień przyjazdu przypada w ciągu 7 dni od dnia rezerwacji termin płatnośći zadatku wynosi 1 dzień.

 4. Przy rezerwacji prosimy o dokładne przemyślenie daty i długości pobytu, ponieważ jest to wiążące dla obu stron.

 5. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji. Jednocześnie informujemy, że w przypadku skrócenia pobytu nie dokonujemy zwrotów.

 6. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się swoim dowodem osobistym.

 7. W uzasadnionych przypadkach właściciel ośrodka może pobrać kaucję według indywidualnego ustalenia. Kaucja ta zostanie zwrócona przy zdaniu pokoju/domku lub przeznaczona na pokrycie ewentualnych strat poniesionych na naprawienie szkód wyrządzonych przez klienta.

 8. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

 9. Właściciel Ośrodka „Karolinka” nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostawie prądu, wody, usług telekomunikacyjnych czy sygnału telewizyjnego.

 10. Wykupiony pobyt w pokoju/ domku letniskowych nie zawiera ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przebywających w nim osób oraz kradzieży i zniszczenia mienia.

 11. Po otrzymaniu klucza od domku, prosimy sprawdzić ewentualne braki lub uszkodzenia, jeżeli takie występują proszę zgłosić to kierownikowi, bowiem za braki i uszkodzenia odpowiedzialność ponosi aktualny użytkownik.

 12. Osoby przebywające w domku zobowiązują się do pokrycia kosztów uszkodzenia mienia znajdującego się w domku, w szczególności w przypadku:

 • uszkodzenia mebli

 • uszkodzenia kabiny prysznicowej oraz pozostałych elementów białego montażu

 • uszkodzenia znajdującego się w domku telewizora

 • uszkodzenia bądź też zabrudzenia kanap

 1. Na terenie domku przebywać mogą jedynie osoby wskazane w rezerwacji/podpisanym regulaminie.

 2. Przy opuszczaniu domku proszę sprawdzić czy jest zakręcona woda, zgaszone światło i telewizor, zamknięte okna i drzwi, Ośrodek Wypoczynkowy „Karolinka” nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w domkach.

 3. Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów w domkach letniskowych.

 4. Ze względów przeciwpożarowych, oraz ogólnego bezpieczeństwa w Domkach Ośrodka Wypoczynkowego „Karolinka” nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, piecyków, nagrzewnic, farelek.

 5. Cisza nocna na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Karolinka” obowiązuje w godzinach 22-6:00.

 6. Początek i koniec doby w Ośrodku Wypoczynkowym „Karolinka” kolejno:

Aleja Promienista 14-10:00, Handlowa 15-11:00, Spokojna 16-12:00.

 1. W trakcie pobytu jak i przy zdaniu domku prosimy o zachowanie tak jego jak i otoczenia w należytym porządku.

 2. Osobom naruszającym postanowienia regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego „Karolinka”, właściciel obiektu może odmówić świadczenia usług. Osoby te będą zobowiązane do bezzwłocznego opuszczenia pokoju/domku i nie będą uprawnione do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenia.

 3. Uwaga! Informujemy, że wjazd na teren Ośrodka Wypoczynkowego Skorzęcin wiąże się z dodatkową opłatąktóra nie jest zależna od nas. Opłata pobierana jest według aktualnego cennika gminy Witkowo. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z OKSiR Witkowo.